جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نمره 1084 13/2/1310
وزارت جلیله مالیه
هیئت وزراء در جلسه 7 اردیبهشت ماه 1310 بر طبق پیشنهاد نمره 10231 وزارت مالیه در مورد اجرای ماده اول قانون متمم ممیزی تصویب نمودند که گندم مالیاتی نقاط مفصله ذیل برای تأمین احتیاجات ارزاقی :
گندم قم باستثنای قهستان و خلجستان محلات
گندم تبریز تا ده فرسخ فاصله
گندم اصفهان و شیراز تا 8 فرسخ فاصله
گندم کاشان باستثنای قرای کوه پایه
گندم یزد باستثنای شهر بابک و هرات
گندم کرمان غیر از نقاط گرمسیر و دور دست و کوهپایه
گندم تهران باستثنای کن و سولقان و رودبار و لنگه و لواسانات و دماوند و فیروزکوه کماکان عین گندم ابقا و گندم سایر ولایات بانضمام کلیه جو وشلتوک در تمام نقاط مملکت بنقد تبدیل شود .
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :