جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - ملبوس و رخوت زیر لباس ملافه - رومیزی و اثاثیه از هر
قبیل آلات و ادوات کار که مستعمل باشد - حیوانات مخصوص بارکشی و زراعت که
اتباع بی بضاعت ایران در موقع بازگشت به وطن خود همراه می آورند از حقوق
گمرکی و تاکس راه معاف است مشروط بر اینکه اشیا و ادوات مزبور را نتوان
به منزله اجناس و اموال تجارتی تلقی نمود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :