جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای علی رزم آرا نخست وزیر که
متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه سیزدهم تیر ماه 1329
به اکثریت 95 رای از 107 نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده
است .

در جلسه سه شنبه 6 تیر ماه 1329 هیات دولت به شرح زیر معرفی
شده اند:
1 - آقای سپهبد علی رزم آرا (نخست وزیر و وزیر کشور).
2 - آقای دکتر تقی نصر (وزیر دارایی ) تا ورود ایشان به تهران آقای عبدالباقی شعاعی معاون آن وزارتخانه عهده دار امور مربوطه خواهند بود.
3 - آقای محمود صلاحی (کفیل وزارت امور خارجه ).
4 - آقای محمدعلی بوذری (وزیر دادگستری ).
5 - آقای سرلشگر عبدالله هدایت (وزیر جنگ ).
6 - آقای دکتر مرتضی آزموده (وزیر اقتصاد ملی ).
7 - آقای دکتر شمس الدین جزایری (وزیر فرهنگ ).
8 - آقای مهندس ابراهیم مهدوی (وزیر کشاورزی ).
9 - آقای دکتر جهانشاه صالح (وزیر بهداری ).
10 - آقای دکتر محمد نخعی (وزیرکار) و تا ورود ایشان به تهران
آقای پرویز خوانساری معاون آن وزارتخانه عهده دار امور مربوطه خواهند بود.
11 - تا تعیین وزیر راه آقای مهندس جعفر شریف امامی معاون آن وزارتخانه عهده دار امور می باشند.
12 - تا تعیین وزیر پست و تلگراف آقای مهندس اشراقی معاون آن وزارتخانه عهده دار امور می باشند.
13 - آقای دکتر محسن نصر (به معاونت وزارت کشور).

در جلسه یکشنبه 8 مرداد ماه 1329: 1 - آقای علی اصغر پورهمایون به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی
2 - آقای دکتر آل بویه به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شدند.
در جلسه یکشنبه نوزدهم شهریور ماه 1329: 1 - آقای محسن رییس به سمت وزارت امور خارجه . 2 - آقای غلامحسین فروهر به سمت وزیر کار. 3 - آقای مهندس جعفر شریف امامی به سمت وزارت راه . 4 - آقای مهندس اشرافی به سمت وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفی شده اند.
در جلسه سه شنبه 21 شهریور ماه 1329 آقای قدس نخعی به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده است .
در جلسه یکشنبه 7 آبان ماه 1329: 1 - آقای غلامحسین فروهر به سمت وزارت دارایی .
2 - آقای دکتر عبدالله دفتری به سمت وزارت اقتصاد ملی معرفی شده اند.
در جلسه دوشنبه 22 آبان ماه 1329 آقای مهندس سمیعی به سمت معاونت وزارت
پست و تلگراف و تلفن معرفی شده است .
در جلسه پنجشنبه 2 آذر ماه 1329: 1 - آقای امان الله اردلان به سمت وزارت
کشور.
2 - آقای اسدالله علم به سمت وزارت کار معرفی شده اند.
در جلسه سه شنبه 19 دی ماه 1329 آقای یوسف جوادی به سمت معاونت وزارت
دادگستری معرفی شده است .
در جلسه پنجشنبه 21 دی ماه 1329: 1 - آقای دکتر افخم حکمت به سمت معاونت
وزارت کشور. 2 - آقای مهندس احمد مصدق به سمت معاونت وزارت راه معرفی
شده اند.
در جلسه پنجشنبه 12 بهمن ماه 1329 آقای خلیل فهیمی به سمت وزیر مشاور
معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 17 بهمن ماه 1329 آقای دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه به سمت
وزارت فرهنگ معرفی شده است .
این تصمیم در جلسه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن برنامه
1 - تغییر در طرز کارهای اداری کشور و واگذاری کارهای عمومی محلی به دست
مردم از طریق تشکیل انجمنهای محلی در ده - بخش - شهرستان و استان و تغییر
وضع زندگانی مردم ده نشین و ایلات به زندگانی مترقی .
2 - بهبود در وضع اقتصادی کشور و اجرای برنامه هفت ساله با کمک سازمانهای
محلی و تهیه کار برای بیکاران و عمران و آبادی به تناسب موقعیت هر محل و
سعی در تعدیل بودجه کشور و تقلیل هزینه عمومی .
3 - تهیه و تقدیم لوایح قانونی به منظور تجدید نظر در مقررات و قوانینی
که با مقتضیات کنونی کشور و احتیاجات مردم وفق نمی دهد و تامین استقلال
قضایی .
4 - پائین آوردن هزینه زندگی و بالا بردن سطح زندگی عمومی و ایجاد عدالت
اجتماعی .
5 - توجه کامل به وضع فرهنگ و بهداشت و جلب همکاری مردم برای تعمیم آن از
طریق انجمنهای محلی .
در سیاست خارجی رویه دولت حفظ مناسبات حسنه با کلیه کشورها بر اساس
احترام متقابل و رعایت منشور ملل متفق می باشد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :