جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر
که متن آن ذیلا مندرج است با موافقت به اجرای آن در جلسه 25 فروردین ماه
1336 به اکثریت 110 رای از 114 عده رای دهندگان به دولت ایشان ابراز رای
اعتماد نموده است .
تصمیم قانونی فوق در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و
شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن برنامه
اکنون که بر حسب فرمان مطاع ملوکانه دولت جدید تشکیل شده است لازم می داند
به استحضار نمایندگان محترم برساند که دولت جناب آقای علا به پیروی از
نیات خیرخواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه و پشتیبانی نمایندگان محترم
مجلسین در مدت تصدی خود اقدامات مثبتی انجام داده که تعقیب آنها مورد
علاقه و جزو برنامه دولت فعلی نیز قرار دارد.
سیاست خارجی ایران در دولت سابق با روش تازه ای که با رهبری ذات اقدس
ملوکانه اتخاذ شده بر همه معلوم و روشن است . دولت این جانب نیز در تعقیب
آن سیاست در توسعه و تحکیم روابط حسنه و مودت آمیز با کلیه کشورهای جهان
بر اساس احترام متقابل حقوق یکدیگر کوشا خواهد بود و به منشور سازمان ملل
احترام کامل می گذارد و اجرای تصمیمات و قطعنامه های آن را ضروری دانسته و
در تشیید مبانی آن سعی وافر مبذول می دارد.
برای تقویت و تحکیم پیمان بغداد نهایت مجاهدت را نموده و ایجاد وسایل
همکاری بین دول اسلامی را لازم می داند و هر اقدامی را که در تحکیم و تامین
صلح بین المللی و مخصوصا امنیت خاورمیانه و تضمین سعادت عمومی موثر و مفید
تشخیص بدهد تایید می نماید و آن چه را که بر خلاف این منظور بداند طرد
می کند و اساسا در راهی که پیش گرفته اصول متین آزادی و انسانیت و
بشردوستی هادی و راهنمای آن می باشد.
در سیاست داخلی برنامه دولت این جانب کار است و کار - یعنی اجرای سریع
برنامه های تولیدی و عمرانی که مطالعات آن تا به حال انجام شده است و نیز
تشویق مردم جهت به کار انداختن سرمایه های خصوصی و کمک به فعالیت های
تولیدی و عمرانی اشخاص از طریق تقویت بانکهای کشاورزی و صنعتی و ساختمانی
و رهنی و جلب سرمایه و کمکهای فنی خارجی و همچنین اصلاح سازمان ادارات به
منظور حسن جریان و تسریع کارهای مردم و ادامه اقداماتی که در منع کشت
خشخاش و استعمال تریاک تاکنون به عمل آمده و سعی در باسواد کردن مردم و
توسعه ارتباطات کشور و تسریع در امر تقسیم املاک خالصه و استفاده از منابع
سرشار زیرزمینی کشور به خصوص نفت .
اینک اجازه می خواهد که هیات دولت را به شرح زیر معرفی نماید:
1 - آقای مهندس امیرقاسم اشراقی (وزیر پست و تلگراف و تلفن ) 2 - آقای
مهندس جعفر شریف امامی (وزیر صنایع و معادن ) 3 - آقای مهندس خلیل طالقانی
(وزیر مشاور) 4 - تیمسار سرلشکر احمد وثوق (وزیر جنگ ) 5 - آقای دکتر
محمود مهران (وزیر فرهنگ ) 6 - تیمسار سرلشکر ولی انصاری (وزیر راه ) 7 -
آقای دکتر علیقلی اردلان (وزیر امور خارجه ) 8 - آقای علی اصغر ناصر (وزیر
دارایی ) 9 - آقای دکتر فتح الله جلالی (وزیر کشور) 10 - آقای دکتر
عبدالحسین راجی (وزیر بهداری ) 11 - آقای آقاخان بختیار (وزیر کار) 12 -
آقای مصطفی تجدد (وزیر بازرگانی ) 13 - تیمسار سرتیپ حسن اخوی (وزیر
کشاورزی ) 14 - تیمسار سرتیپ علی اکبر ضرغام (وزیر انحصارات و گمرکات ) 15 -
آقای محمد مجلسی (کفیل وزارت دادگستری ) 16 - آقای ناصر ذوالفقاری (معاون
پارلمانی ) 17 - آقای اشرف احمدی (معاون اداری ) 18 - آقای مهندس خسرو
هدایت (معاون پارلمانی و قائم مقام مدیر عامل سازمان برنامه ) 19 - تیمسار
سرلشکر تیمور بختیار (معاون نخست وزیر و رییس سازمان امنیت و اطلاعات کشور)
امیدوار هستم که در ظل عنایات و توجهات خاص ملوکانه و پشتیبانی نمایندگان
محترم مجلسین دولت در انجام وظایف محوله توفیق کامل حاصل نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/01/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :