جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده اول قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و
ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب 12 بهمن ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده اول - نواب سوم و دوم و اول فعلی تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 و
یا 71 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نبوده و دارای رتبه نمی باشند و یا مشمول یکی
از دو ماده مزبور بوده و رتبه کشوری آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و
سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با
رعایت شرایط 1 و 2 و 3 و 4 از ماده 2 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به مدرسه
صاحب منصبی نظمیه پذیرفته شوند پس از طی دوره آن مدرسه دارای رتبه 2 از
قانون استخدام کشوری خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمی
آنها محسوب خواهد گردید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد
و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :