جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره62654/ت32195ه-                                      12/11/1383
اصلاح تصوبینامه راجع به فوق‎العاده ویژه پرستاران‎
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1383 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 86441/7427ه- مورخ 20/8/1383 تصویب نمود:
         عبارت زیر به قسمت آخر تصویبنامه شماره 2774/ت30397ه- مورخ 29/1/1383 ، اضافه می شود:
           ( اجرای این تصویبنامه مانع از اجازه دولت برای مصرف اعتبار موضوع بند ( چ ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1383 کل کشور راجع به افزایش انگیزه شغلی پرستاران نمی باشد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17464
تاریخ تصویب :
1383/11/07
تاریخ ابلاغ :
1383/11/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :