جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 40390 18و11و32
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 17و11و32 بنا به پیشنهاد شماره 93609-13و11و32 وزارت دارائی تصویب نمودند به منظور کمک به نان مستمندان بندرعباس مقدار ده تن گندم از موجودی غلات دولتی در عباسی مجانا و بلاعوض به اهالی مستمند شهر که استحقاق و عدم توانائی خرید آنان از طرف کمیسیون مرکب از نمایندگان فرمانداری- دارائی- دادگستری- و دو نفر معتمدین محلی و نماینده اداره غله در محل تصدیق شده باشد توزیع شود دولت پس از افتتاح دوره هیجدهم مجلس شورایملی مجوز قانونی این طرح را تحصیل نماید.
تصویبنامه در دفتر نخستوزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1332/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :