×

راجع باصلاح قانون محاکمات جزائی

راجع باصلاح قانون محاکمات جزائی

راجع-باصلاح-قانون-محاکمات-جزائی
نمره 26336 مورخه 14 بهمن 1307
بعموم آقایان قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین محاکم مرکزی و ولایات و ایالات ابلاغ می شود.
نظر به این که قانون اصول محاکمات جزائی تحت مطالعه و تجدیدنظر است لذا لزوما ابلاغ می شود هر یک از آقایان قضات و صاحبمنصبان پارکه اصلاحاتی نسبت به آن در نظر دارند لازم است تا یک ماه پس از ملاحظه این ابلاغ مستقیما نظریات و پیشنهادهای خود را بشعبههای دیوان عالی تمیز ارسال دارند.
وزارت عدلیه - داور

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.