×

راجع به مالیات رسومات

راجع به مالیات رسومات

راجع-به-مالیات-رسومات
نمره 26364 مورخه 18 بهمن 1307
متحدالمال
راجع به مالیات رسومات
بعموم محاکم و دوائر قضائی مرکزی و ولایات و ایالات
ابلاغ می شود.
از قرار اشعار وزارت جلیله مالیه پاره از دوائر قضائی مالیات رسومات را مالیات قانونی تلقی نکرده و در موارد مراجعه ترتیب اثر قانونی باین نمیدهند اینست لزوما ابلاغ میشود چون مالیات مزبور در ضمن لایحه بودجه مملکتی تحت عنوان مخصوص بخود پیش بینی و بالصراحه در عدد سایر ارقام کل عایدات مملکتی در سنه 1307 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده لذا تردیدی در قانونی بودن آن بنظر نمیرسد و لازم است در مواقع مراجعه نسبت به متخلفین از مقررات موضوعه برای مالیات رسومات مجازاتهای قانونی در نظر بگیرند.
وزارت عدلیه اعظم - داور

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/11/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.