×

راجع به احضاریه و اخطار

راجع به احضاریه و اخطار

راجع-به-احضاریه-و-اخطار

وکیل


نمره 27282 مورخه 27 بهمن 1307
متحدالمال
راجع به احضاریه و اخطار
بعدلیه های ایالات و ولایات
از قرار راپورت محکمه جنائی طهران اوراق احضاریه و اخطاریه که برای ابلاغ به متهمین توسط عدلیههای ولایات ارسال میشود غالبا پس از یک ماه ابلاغ و اعاده آن طول می کشد و این بطوء جریان در ابلاغ اوراق و ارسال آنها تولید اشکال برای محکمه و محاکمه میکند اینک لزوما ابلاغ میشود عدلیه های ولایات مکلف هستند بمحض وصول این قبیل اوراق بلافاصله و اسرع مایمکن باشخاص ابلاغ نموده و عودت دهند و چنانچه در ابلاغ و اعاده اوراق مزبوره بدون جهت تاخیر رخ دهد متخلفین شدیدا مسئول و مورد تعقیب خواهند شد.
داور - وزارت عدلیه اعظم

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/11/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.