×

راجع به تعیین شبانه روز در ابلاغ حکم

راجع به تعیین شبانه روز در ابلاغ حکم

راجع-به-تعیین-شبانه-روز-در-ابلاغ-حکم

وکیل


نمره 103و28270 مورخه 9 اسفندماه 1307
متحدالمال
راجع به تعیین شبانه روز در ابلاغ حکم
بعموم محاکم ایالات و ولایات ابلاغ می شود
نظر به اینکه مطابق قوانین جاریه اکثر از مواعد بحساب روز معین شده است و نظر به این که باصطلاح قانونی روز مبادرت از 24 ساعت و یا یک شبانه روز است که مطابق عرف و عادت از فجر شروع و در فجر دیگر تمام می شود و چون مواعدی که قانون معین مینماید عبارت از شبانه روز تمام است و در این صورت حساب شابنه روز باید از فجر به فجر بشود و نه از ساعت به ساعت بنابراین در حساب مواد باید آن عده روز که معین شده است روز تمام باشد و نه روز ناقص مثلا اگر برای اعتراض بر حکم غیابی پنج روز مهلت داده شده باشد که از تاریخ ابلاغ محسوب است و حکم هم روز اول ماه ابلاغ شده باشد مهلت مزبور از فجر فردای روز ابلاغ که مبداء اولین روز تمام بعد از ابلاغ است شروع شود که فجر روز دوم ماه می شود و منتهای آن فجر روز هفتم ماه خواهد بود زیرا که از فجر دوم ماه تا فجر هفتم ماه پنج شبانه روز تمام است.
داور - وزارت عدلیه اعظم

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.