×

متحدالمال راجع به درج نظامنامه ها در مجله رسمی

متحدالمال راجع به درج نظامنامه ها در مجله رسمی

متحدالمال-راجع-به-درج-نظامنامه-ها-در-مجله-رسمی
نمره 28628 16 اسفند 1307
متحدالمال راجع به درج نظامنامه ها در مجله رسمی
صادره از مقام منیع ریاست وزراء عظام
در تعقیب متحدالمال نمره 2739 اشعار میشود کلیه نظامنامه هائی که به تصویب هیئت محترم دولت میرسد برای درج در مجله رسمی عدلیه بوزارت عدلیه ارسال میشود وبوزارتخانههائی که مامور اجرای آن هستند ابلاغ نخواهد شد و استناد آنها به مجله رسمی عدلیه کافی خواهد بود.

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.