×

راجع به عرض حالت تمیزی

راجع به عرض حالت تمیزی

راجع-به-عرض-حالت-تمیزی

وکیل


نمره 27730 مورخه 20 اسفند 1307
متحدالمال
راجع به عرض حالت تمیزی
بعموم عدلیه های ایاالت و ولایات ابلاغ میشود
نظر به اینکه ماده 321 قانون اصول محاکمات مدت تقدیم عرضحال تمیزی را ده روز بعلاوه مسافت از محل اقامت مستدعی تمیز تا نزدیکترین محکمه معین نموده و در موقع رسیدگی بحکم در دیوان عالی تمیز تاریخ رویت برای رد یا قبول عرضحال اهمیت تام دارد و در احکام استینافی که در خارج مقر محکمه برویت متداعبین میرسد محل اقامت رویت کننده و فاصله آن تا نزدیکترین محکمه قید نمی شود و این نقصان اغلب موجب تعویق و تعطیل کار میگردد این است که لزوما ا بلاغ میشود که کلیه احکامی راکه از طرف محاکم ولایات برویت متداعبین می رسانند شخصی که مامور ابلاغ است باید اسم محل رویت و مسافرت صحیح آن را تا نزدیکترین محکمه یا محاکم ابتدائی و استینافی هر حوزه در حکم قید نمایند که در موقع رسیدگی تمیزی تحقیقات تازه که البته موجب تعویق و تعطیل کار است ضرورت پیدا نکند و جریان کار دچار وقفه نگردد.
وزارت عدلیه

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.