×

متحدالمال راجع به تعیین وظایف محاکم شرع

متحدالمال راجع به تعیین وظایف محاکم شرع

متحدالمال-راجع-به-تعیین-وظایف-محاکم-شرع
نمره 22616 مورخه 19 اسفند 1307
متحدالمال
راجع به تعیین وظایف محاکم شرع
بمحاکم عدلیه ایالات و ولایات
چون مداخله حکام محاکم شرع در اجرای احکام خود و صدور بعضی قرارها از قبیل قرار تامین و غیره نسبت به مسائلی که تحت رسیدگی محاکم مزبور است در عمل تولید مشکلاتی کرده لزوما ابلاغ میشود که وظایف محاکم مزبوره منحصرا رسیدگی و صدور حکم نسبت به مسائلی است که از طرف محاکم عدلیه به آنها ارجاع شده و اگر در ضمن رسیدگی صدور با اجراء قرار تامین یا عملیات اجرائی لازم باشد و اقدام مزبور باید بوسیله محاکمی که کار را بمحکمه شرع رجوع کرده بعمل آید.
داور - وزارت عدلیه اعظم

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/12/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.