جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره6805/دش 26/12/1383
(مصوب جلسه 556 مورخ 4/12/1383 شورای‏ عالی انقلاب فرهنگی)
شورای‏ عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 556 مورخ 4/12/1383 ، به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 11264/9 مورخ 19/8/1383) انتخاب آقای دکتر فرید مُرّ را به عنوان رئیس مرکز نشر دانشگاهی تصویب نمود.
رئیس جمهور و رئیس شورای‏ عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17508
تاریخ تصویب :
1383/12/04
تاریخ ابلاغ :
1384/01/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :