×

تصویبنامه راجع به افزایش مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

تصویبنامه راجع به افزایش مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

تصویبنامه-راجع-به-افزایش-مستمریهای-بازنشستگی-،-از-کارافتادگی-و-مجموع-مستمری-بازماندگان
شماره 5283/ت 32816هـ
3/2/1384
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامیناجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ تصویب نمود:
1ـ از تاریخ 1/1/1384 کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال 1383 برقرار شدهاند به میزان شانزده درصد (16%) مستمری اسفندماه 1383 افزوده میگردد.
2ـ به منظور افزایش قدرت خرید مستمری بگیرانی که مستمری آن طی سنوات قبل از سال 1383 برقرار شده علاوه بر افزایش موضوع بند (1) به ازاء هر سال کامل دریافت مستمری معادل دو دهم (2/0) درصد مستمری سال 1383 پرداخت میگردد.
3ـ جهت رعایت اصل دوران بیمهپردازی و حمایت از مستمری بگیران سالمند و پرسابقه به آن دسته از مستمری بگیرانی که مازاد بر بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند علاوه بر افزایش موضوع بندهای (1) و (2) ، به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال ، معادل دو دهم (2/0) درصد مستمری سال 1383 پرداخت میگردد.
افزایش موضوع بندهای (2) و (3) در مجموع نبایستی ازمبلغ ??? ،??? ریال بیشتر گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17520

تاریخ تصویب : 1384/01/28

تاریخ ابلاغ : 1384/02/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.