جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 2040 9/2/43
هئیت وزیران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پیشنهاد شماره 204-6/2/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 1744-7/2/43 وزارت کشور و شهرداری تهران باستناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت آب و برق تصویب نمودند که وظائف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران و وزیر کشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق و وزیرآب و برق واگذار شود.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور- دکتر هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5654
تاریخ تصویب :
1343/02/09
تاریخ ابلاغ :
1343/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :