×

اصلاح آئین نامه اجرای حکم اعدام

اصلاح آئین نامه اجرای حکم اعدام

اصلاح-آئین-نامه-اجرای-حکم-اعدام

وکیل


شماره 5280/7 3/10/43
آئین نامه اصلاحی
نظر بماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری ماده و ماده 19 آئین نامه اجرای حکم اعدام مصوب 1307 بطریق زیراصلاح میشود:
ماده 5- موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب خواهد بود و حکم مزبور با حضور دادستان استان و رئیس شهربانی یا نماینده آنان و پزشک قانونی ومنشی دادگاه جنائی و رئیس زندان در محل مخصوصی در زندان طبق ماده 485 قانون آئین دادرسی کیفری اجراء خواهد شد. وکیل محکوم علیه میتواند در موقع اجراء حکم حاضر شود.
ماده 19- از مراسم اجراء حکم توسط شهربانی عکسبرداری و عکسها در پرونده محکوم علیه بایگانی میشود. خبر اجرای حکم با ذکر جرم و خلاصه رای دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.
وزیر دادگستری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5828

تاریخ تصویب : 1343/10/03

تاریخ ابلاغ : 1343/11/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.