×

آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط به وسائل ساختمانی و جاده سازی

آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط به وسائل ساختمانی و جاده سازی

آئین-نامه-متمم-آئین-نامه-راهنمائی-و-رانندگی-مربوط-به-وسائل-ساختمانی-و-جاده-سازی
شماره 18380/6 11/11/43
آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط به وسائل ساختمانی و جاده سازی
نظر بماده 276 قانون مجازات عمومی مقررات ذیل تصویب میشود.
ماده 1- وسائط نقلیه مورد نظر این آئین نامه عبارتند از وسائل متحرک چرخ دار ( لاستیکی و آهنی یا زنجیری ) که به وسیله موتور یا برق بمنظور جاده سازی یا ساختمانی یا حمل اشیاء و غیره مورد استفاده قرار میگیرند.
ماده 2- رانندگی با وسائط نقلیه مذکور در ماده قبل ( اعم از اینکه در محل کارباشد یا در معابر عمومی ) موکول به اخذ گواهینامه مخصوص مطابق مقررات این آئین نامه از شهربانی است.
ماده 3-گواهینامه رانندگی وسائل فوق برسه نوع است
الف- " " " چرخ لاستیکی
ب- " " " چرخ آهنی یا زنجیری
ج- " " " کلیه وسائل مذکوردرماده 1
تبصره 1- دارندگان گواهینامه پایه یکم میتوانند کلسه وسائل مزبور را هدایت نمایند.
تبصره 2- متصدیان و رانندگان ارتشی وسائل منظور مشمول مقررات این آئین نامه نخواهند بود.
تبصره 3- دارندگان گواهینامه های بالا میتوانند یدک بوسیله نقلیه خود متصل نمایند.
تبصره 4- یدک وسیله ایست فاقد قوه محرکه که در داخل آن بار یا مسافر بوسیله قوه محرکه دیگر حمل شود ولی رانندگان کامیون یدک کش نیازمند به گواهینامه پایه یکم رانندگی است.
ماده 4- متقاضیان اخذ گواهینامه های فوق باید لااقل دارای 23 سال تمام و سواد بقدر نوشتن و خواند بوده و از نظر سلامت اعضاء موثر در رانندگی دارای عیب و نقض نباشند.
ماده 5- مواد آزمایش رانندگی جهت صدور گواهینامه های فوق بشرح زیر خواهد بود.
1-آزمایش آئین نامه راهنمائی و رانندگی
2- روشن کردن موتور
3- راندن وسیله در جهات مختلف
4- ترمز کردن
5- دور زدن
وزیر دادگستری وزیر کشور

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 5871

تاریخ تصویب : 1343/11/11

تاریخ ابلاغ : 1344/01/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.