جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 5305/ت 32779هـ 3/2/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 143101/7893هـ/ب مورخ 11/12/1383 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند( ل ) تبصره( 21 ) قانون‎ بودجه‎سال1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 47322/ت31694هـ مورخ 25/8/1383 به شرح زیر اصلاح میگردد:
1 ـ در ماده (1) عبارت ( از قبیل ساخت ـ مالکیت ـ بهره برداری ، ساخت ـ اجاره ـ واگذاری) حذف گردد.
2 ـ در ماده (3) آئین نامه پس از عبارت ( شرکت ایرانی طرف قرارداد) عبارت ( که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً باید توسط دولت خریداری شود) اضافه گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17520
تاریخ تصویب :
1384/01/31
تاریخ ابلاغ :
1384/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :