مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه

شماره5187/1901 21/1/1384
وزارت راه و ترابری ـ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای‏عـالی اداری در صدو بیست و یکمین جلسه مـورخ 21/9/1383 در اجـرای مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ، جلوگیری از انجام فعالیت‏های موازی در تشکیلات دولت ، کاهش هزینه های اداری و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرائی به انجام مأموریت‏های اصلی و قانونی محوله تصویب نمود:
1 - دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور تغییر نام یافته و به شرکت فرودگاه های کشور وابسته می‏گردد.
2 - کلیه وظایف ، اختیارات ، دارایی‏ها ، تجهیزات ، تعهدات ، اموال منقول و غیرمنقول ، پست‏های سازمانی و نیروی انسانی مربوط به دانشکده ، به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور انتقال می‏یابد.
3 - مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور موظف است تا پایان دوره تحصیلی دانشجویان موجود ، مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به‏تعهدات قبلی دانشکده عمل نموده و گواهینامه های فارغ‏التحصیلان را تحت عنوان دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری صادر نماید.
4 - مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور می‏تواند دوره های ویژه علوم و فنون هوانوردی و فرودگاهی تا مقطع کاردانی و نیز دوره های تخصصی کوتاه مدت و پودمانی در زمینه های تخصصی مربوط به صنعت هوانوردی و خدمات جانبی را براساس استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری برگزار نماید.
5 ـ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است براساس استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی بلندمدت هوانوردی و فرودگاهی در دانشگاه های تحت پوشش اقدام نماید.
6 ـ شرکت فرودگاه های کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه تغییرات لازم را در اساسنامه مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور و نیز ساختار سازمانی شرکت اعمال و به تصویب مراجع ذی‏ربط برساند.
7 - وزارت راه و ترابری مسئول حُسن اجرای این مصوبه می‏باشد.
8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش چگونگی اجرای این مصوبه را پس از 4 ماه به شورای‏عالی اداری ارایه نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای‏عالی اداری ـ حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17520
تاریخ تصویب :
1383/09/21
تاریخ ابلاغ :
1384/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)