جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره8379/ت32757هـ 28/2/1384

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 10461 مورخ 17/1/1384 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 - تصویب نمود:
ماده (11) اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ( شرکت مادر تخصصی ) ، موضوع تصویب نامه شماره19679/ت28641هـ مورخ 31/4/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد:
( هـیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند نمود و یک نفر از آنان توسط هیئت مدیره به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می شود.
هیئت مدیره از بین خود یا خارج از هیئت مدیره فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید. اعضای هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است).
این اصلاحیه به موجب نامه شماره11749/30/84 مورخ14/2/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17541
تاریخ تصویب :
1384/01/28
تاریخ ابلاغ :
1384/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :