جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره8380/ت32815هـ  28/2/1384
وزارت نیرو
 هیئت وزیران در جلسه مورخ4/2/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 97945/7547هـ / ب مورخ 16/9/1383 تصویب نمود: 
در ماده(33) اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، موضوع تصویب‎نامه شماره32164/ت30572هـ مورخ 30/6/1383 بعد از عبارت «سایر تکالیف قانونی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه می‎گردد.  این اصلاحیه به موجب نامه شماره 11750/30/84 مورخ 14/2/1384 شورای نگهبانبه تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17541
تاریخ تصویب :
1384/02/04
تاریخ ابلاغ :
1384/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :