جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره54258/172 4/2/1384
حضرت حجت‏الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه پروتکل اصلاحی و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از سوی دولت به شماره 19538/30930 مورخ 17/4/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1384 مجلس عیناً تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‏گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره5966 13/2/1384
وزارت راه و ترابری
قانون پروتکل اصلاحی و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/1/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54258/172 مورخ 4/2/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‏گردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی

پروتکل اصلاحی و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده بهشرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‏شود.
بسم‏الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین با مطلوب دانستن اصلاح و تکمیل موافقتنامه حمل و نقل هوایی که در تاریخ 19/11/1378 هجری شمسی برابر با هشتم فوریه 2000 میلادی بین کشورهای متبوع آنها به امضاء رسیده است ، به شرح ذیل توافق نموده‏اند: کلیه اشارات به ( دولت بحرین) در موافقتنامه به ( پادشاهی بحرین) تعبیر خواهد شد. اصطلاح سرزمین در بند (ث) ماده (1) به شرح ذیل مورد بازنگری قرارگرفته است: ث ـ اصطلاح ( سرزمین) در مورد یک کشور دارای همان معنی است که در ماده (2) کنوانسیون ذکر شده است. بعد از ماده (13) تحت عنوان ( شناسائی گواهینامه ها و پروانه ها) ، ماده جدید (13 مکرر) به شرح ذیل اضافه می‏گردد: ـ ایمنی هر طرف متعاهد می‏تواند در رابطه با استانداردهای ایمنی اداره و اجراشده توسط طرف متعاهد دیگر در مورد تسهیلات هوانوردی ، خدمه ، هواپیما ، نظارت فنی و بهره برداری شرکت هواپیمائی که سرویسهای حمل و نقل هوایی مورد توافق بین مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد را انجام میدهد تقاضای مشاوره فنی نماید. در صورتی که پس از چنین مشاوره فنی ، یک طرف متعاهد تشخیص دهد که طرف متعاهد دیگر الزامات و استانداردهای ایمنی در این زمینه ها را که دست کم مساوی حداقل استانداردهایی است که ممکن است طبق کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین‏المللی وضع شود به طور موثر اداره یا اجرا نمی‏کند ، یافته های مزبور و اقداماتی را که برای تطابق با حداقل استانداردهای مزبور ضروری تشخیص می‏دهد به آگاهی طرف متعاهد دیگر خواهد رساند و طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در خلال پانزده روز یا هر مدت زمان طولانی‏تری که ممکن است مورد توافق قرارگیرد ، اتخاذ خواهد نمود. این پروتکل از تاریخ تبادل یادداشت دیپلماتیک که موید اتمام الزامات قانون اساسی در کشور هر طرف متعاهد باشد لازم‏الاجراء خواهد شد. برای گواهی تایید بالا ، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز میباشند ، این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت 1383 هجری شمسی برابر با بیست وهفتم آوریل 2004 میلادی و هفتم ربیع‏الاول 1425 هجری قمری به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‏باشد ، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در متون ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران حسن حاجعلی‏فرد معاون وزیر راه و ترابری
از طرف دولت پادشاهی بحرین کاپیتان عبدالرحمان محمدالقعود رئیس هواپیمائی کشوری و سرپرست سازمان هواپیمائی کشوری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل اصلاحی شامل مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/1/1384 بهتایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17529
تاریخ تصویب :
1384/01/17
تاریخ ابلاغ :
1384/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :