جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره4438/ت32664هـ 17/2/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 5553/هـ مورخ 24/12/1383 بـانـک مـرکزی جمـهوری اسلامـی ایـران و به استناد جزء (1) بند ( ب) ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 - تصویب نمود:
الف ـ تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور به شرح زیر از موسسات خارجی و بین المللی اخذ میشود ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز میباشد:
1 - تامین مالی طرح خرید قطعات یدکی ماشین آلات خطی راه آهن تا سقف مبلغ چهار میلیون و سیصد و نود و یک هزار و چهارصد و سی و نه (4 ،391 ،439) یورو توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
2 - تامین مالی طرح خرید قطعات یدکی پروژه ارتباطی ری ـ شاهرود تا سقف مبلغ سه میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و پانصد و هفتاد (3 ،697 ،570) یورو توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
3 - تامین مالی طرح خرید تجهیزات نیروگاهی (20 عدد تا سقف مبلغ پنج میلیون و دویست هزار (5 ،200 ،000) یورو توسط شرکت مپنا و مپنا اینترنشنال.
4 - تامین مالی طرح خرید خط تولید چوب مصنوعی و در و پنجره تا سقف مبلغ چهار میلیون و نهصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفت (4 ،962 ،307) یورو توسط شرکت نساجی همارشتن. ب ـ مبالغ مندرج در بندهای قسمت ( الف) این تصویبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات میباشد. هزینه های تبعی ، از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، به مبالغ مذکور اضافه میگردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تاییدیه صادرشده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسیـد بازپرداخت میگـردند ، اعم از اصـل مبلغ قـرارداد و هزیـنه های تبـعی از جمـله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/01/14
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :