جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره8183/30608 17/2/1384

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان حفاظت محیطزیست
نظر به اینکه در آئین نامه اجرائی آموزشگاه های رانندگی ، موضوع تصویبنامه شماره 65806/ت30608هـ مورخ 15/12/1383 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده است ، بند (10) ماده (9) و واژه ( ناحیه) در بند (ب) ماده (1) به اشتباه تحریر شده است ، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام میگردد.
دبیر هیأت دولت ـ عبداله رمضانزاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/17
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :