جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره12816/ت32905هـ 3/3/1384

نهاد ریاست جمهوری ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای یعقوب نجاریان اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17549
تاریخ تصویب :
1384/03/01
تاریخ ابلاغ :
1384/03/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :