جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره8935/ت32967هـ 1/3/1384

وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2550ـ2/12 مورخ 19/2/1384 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نام فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به فرودگاه بین المللی خلیج فارس تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17545
تاریخ تصویب :
1384/02/28
تاریخ ابلاغ :
1384/03/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :