×

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-(2)-قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع
شماره75560/126 9/3/1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که از سوی دولت به شماره 43948/25046 مورخ 7/8/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ21/2/1384 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره14432 19/3/1384
وزارت جهاد کشاورزی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره75560/126 مورخ 9/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن - الحاق می گردد.
جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری ، مرتعداری ، بیابان زدائی ، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی ( نهالستانهای عمومی ، ایستگاههای تولید بذر و نهال ) در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 17560

تاریخ تصویب : 1384/02/21

تاریخ ابلاغ : 1384/03/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.