جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره17018/ت32905ه- 22/3/1384

نهاد ریاست جمهوری - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365- تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه دوم خدمت ) به آقای حسین ملک افضلی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17560
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :