×

تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم خدمت ) به آقای حسین ملک افضلی

تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم خدمت ) به آقای حسین ملک افضلی

تصویبنامه-راجع-به-اعطای-نشان-دولتی-(-درجه-دوم-خدمت-)-به-آقای-حسین-ملک-افضلی
شماره17018/ت32905ه- 22/3/1384

نهاد ریاست جمهوری - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365- تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه دوم خدمت ) به آقای حسین ملک افضلی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17560

تاریخ تصویب : 1384/03/08

تاریخ ابلاغ : 1384/03/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.