جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره12738/ت33074ه- 24/3/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 950/ه- مورخ 3/3/1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (1) بند ( ب ) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور به شرح زیر از مؤسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد:
1 - تامین مالی فاز اول طرح نیروگاه شمال شرق (توس) تا سقف مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون یورو شامل مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون یورو بابت خرید تجهیزات ، خدمات طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی طرح و مبلغ پنجاه میلیون (000 ، 000 ، 50) یورو وام تجاری توسط شرکت تولید برق مپنا.
2- تامین مالی فاز اول طرح توسعه ساخت تجهیزات نیروگاهی تا سقف مبلغ شصت میلیون یورو توسط شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی اپ یران (مپنا).
3 - تامین مالی بخش تکمیلی و افزایش ظرفیت نیروگاهی مرحله اول طرح پ احداث 22 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی تا سقف مبلغ یکصد و بیست میلیون یورو شامل بخش آلمانی (زیمنس) به مبلغ بیست و هفت میلیون یورو ، بخش کره ای به مبلغ سی میلیون یورو ، بخش ایتالیایی به مبلغ هشت میلیون و سیصد و نود و دو هزار و هشتصد و نود و پنج یورو ، بخش آلمانی به مبلغ بیست میلیون یورو و وام تجاری به مبلغ سی و چهار میلیون و ششصد و هفت هزار و یکصد و پنج یورو توسط سازمان توسعه برق ایران.
4 - تامین مالی طرح خرید 119 دستگاه واگن ، 30 دستگاه واگن دو طبقه و 4 دستگاه لکوموتیو تا سقف مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و شش هزار و چهارصد و ده دلار توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو).
5 - تامین مالی طرح خرید ماشین آلات و کوره های تولید کلاف مفتول فولاد آلیاژی تا سقف مبلغ بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و یکصد یورو توسط شرکت فولاد گستر کشش.
6 - تامین مالی طرح خرید 20 واحد توربو کمپرسورهای بخش سوئدی طرح احداث خط پنجم سراسری گاز عسلویه - آغاجاری تا سقف مبلغ نود و هشت میلیون و چهل هزار یورو توسط شرکت ملی گاز ایران.
ب - مبلغ مندرج در بند ( الف ) این تصویبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات می باشد. هزینه های تبعی ، از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، به مبلغ یاد شده اضافه می گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی درخصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سر رسید بازپرداخت می گردند ، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/18
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :