جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره14780/ت33139ه- 24/3/1384

وزارت امور خارجه - وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4776/904 مورخ 10/3/1384 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و غنا به مسؤولیت وزارت بازرگانی تشکیل گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/22
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :