جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره17722/ت33077ه- 24/3/1384

وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2779 مورخ 3/3/1384 معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - تبصره الحاقی ماده (3) آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی موضوع تصویبنامه شماره 18298/ت27840ه- مورخ 9/4/1382 حذف می گردد.
2 - عدم داشتن بغل نویسی خودروهای با پلاک دولتی مشمول جریمه موضوع ردیف (165) جدول پیوست تصویبنامه شماره 45728/ت27283ه- مورخ 14/8/1382 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/18
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :