جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره16339/ت33153ه- 23/3/1384

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 6569/4/3/ح ش مورخ 17/3/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (7) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1364 - تصویب نمود:
در ماده (27) آئین نامه اجرائی قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 32486 مورخ 18/4/1364 عبارت ( حداقل سه نفر ) به عبارت ( حداقل دو نفر ) اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/18
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :