جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره10057/ت31729ه- 28/3/1384

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8302/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1- برگزاری چهارمین گردهمایی بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ایران توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه یادشده می تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17565
تاریخ تصویب :
1384/03/25
تاریخ ابلاغ :
1384/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :