جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره18453/ت31397ه- 28/3/1384

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 56448/8/1 مورخ 17/6/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت کشور مجاز است به منظور انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل از دستاوردهای موفق و تشویق شوراهای اسلامی کشور به اجرای طرحهای ابتکاری و جدید جهت تحقق توسعه پایدار محلی و منطقه ای هر سال جایزه ملی شوراهای اسلامی کشور را به بیست شورای برگزیده در سطح کشور از محل ردیف مربوط به وجوه اجتماعی در بودجه سالانه کل کشور اعطا نماید.
شرایط شوراهای برگزیده و سایر ساز و کارهای لازم براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می رسد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17565
تاریخ تصویب :
1384/03/25
تاریخ ابلاغ :
1384/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :