جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره18452/ت31949ه- 28/3/1384

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/93934 مورخ 21/9/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره الحاقی به ماده (3) آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ، موضوع تصویبنامه شماره26172/ت30943ه- مورخ21/6/1383 به شرح زیر اصلاح می شود:
( حداکثر سی درصد (30%) از یارانه های تخصیص یافته با مسئولیت و تشخیص وزیر کشور از طریق خانه های تشکلهای غیردولتی مراکز استانها که از وزارت کشور مجوز دریافت نموده اند ، پرداخت می شود. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :