جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 79873/401 17/3/1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح مطالعه و احداث راه آهن همدان - سنندج که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/3/1384 تصویب گردید ، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 10/3/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 16514 23/3/1384
وزارت راه و ترابری
قانون مطالعه و احداث راه آهن همدان - سنندج که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره79873/401 مورخ 17/3/1384مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس‎جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون مطالعه و احداث راه آهن همدان - سنندج
ماده واحده - ردیفی مستقل تحت عنوان مطالعه و احداث راهآهن همدان - سنندج در بودجه سال 1384 ایجاد میشود. ضمناً مبلغ پنجاه میلیارد ( 000/000/000/50 ) ریال از محل ردیف 503002 هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای به ردیف فوق اضافه میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/10
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :