جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره38110/ت30916ک 2/10/1383
تصویبنامه راجع به ادغام روستای نظام‎آباد با روستاهای ممی‎‎زیتونلی و پورجان و تبدیل به شهر نگین‎شهر
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 26709/42/4/1 مورخ 25/3/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه- مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای نظام‎آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آزادشهر در استان گلستان پس از ادغام با روستاهای ممی‎زیتونلی و پورجان از توابع همین بخش و تبدیل به یک نقطه واحد به صورت تجمیع به شهر تبدیل و به عنوان شهر نگین‎شهر شناخته شود.
محدوده قانونی این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد. این تصویبنامه در تاریخ 26/9/1383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17431
تاریخ تصویب :
1383/09/01
تاریخ ابلاغ :
1383/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :