جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 5937/ت30868ک 5/2/1384
تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای چهاردانگه مرکز بخش چهارباغ به شهر چهارباغ
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت درجلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پیشنهاد شماره 24771/42/4/1 مورخ 19/3/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای چهاردانگه مرکز بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران به شهر تبدیل و به عنوان شهر چهارباغ شناخته می شود.
محدوده این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق الذکر تعیین خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 29/1/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17523
تاریخ تصویب :
1383/12/16
تاریخ ابلاغ :
1384/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :