جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره16177/ت32905ه- 17/3/1384
تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم خدمت) به آقای محمدعلی کریمی
نهاد ریاست جمهوری - وزارت کشور
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود: نشان دولتی ( درجه سوم خدمت) به آقای محمدعلی کریمی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17558
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :