جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره16179/ت32905ه- 17/3/1384
تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت)به آقای علی‎اشرف افخمی
نهاد ریاست جمهوری - وزارت بازرگانی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای علی‏اشرف افخمی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17558
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :