×

رای شماره 75 الی 78 –25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند

رای شماره 75 الی 78 –25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند

رای-شماره-75-الی-78-–25-2-1384-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-عدم-شمول-حکم-مقرر-در-ماده-12-قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت-درباره-کسانی-که-از-نظر-استخدامی-تابع-مقررات-خاص-می‌باشند-

وکیل

رای شماره 75 الی 78 –25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند.
رأی هیأت عمومی (شماره 83/766 و 756 و 237 و 82/856 مورخ 18/4/1384)
حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 در باب لزوم تبعیت کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانکها و شهرداریها و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر‌ آنها مستلزم ذکر نام است از از ضوابط و مقررات قانونی مذکور ، متضمن جواز تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی به مؤسسات مندرج در ماده مزبور بدون ذکر نام آنها بطور صریح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیوری انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیان که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند و شمول قواینن استخدامی عمومی به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است مجوزی ندارد بدین جهت دادنامه شماره 36 مورخ 11/1/1382 شعبه 17 و 290 مورخ 16/2/1382 شعبه 3 و 581 مورخ 25/3/1381 شعبه 8 و 588 مورخ 7/7/1381 شعبه 23 و 1170 مورخ 8/7/1380 شعبه 12 و 1845 مورخ 3/9/1382 شعبه 13 در حدی که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1384/4/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.