جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

رأی شماره 75 الی 78 –25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند.

رأی هیأت عمومی (شماره 83/766 و 756 و 237 و 82/856 مورخ 18/4/1384)

حکم مقرر در ماده 12 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 در باب لزوم تبعیت کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانکها و شهرداریها و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر‌ آنها مستلزم ذکر نام است از از ضوابط و مقررات قانونی مذکور ، متضمن جواز تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی به مؤسسات مندرج در ماده مزبور بدون ذکر نام آنها بطور صریح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیان که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند و شمول قوانین استخدامی عمومی به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است مجوزی ندارد بدین جهت دادنامه شماره 36 مورخ 11/1/1382 شعبه 17 و 290 مورخ 16/2/1382 شعبه 3 و 581 مورخ 25/3/1381 شعبه 8 و 588 مورخ 7/7/1381 شعبه 23 و 1170 مورخ 8/7/1380 شعبه 12 و 1845 مورخ 3/9/1382 شعبه 13 در حدی که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :