جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

اختصاص 10% از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی به شرکت دخانیات

شماره 19559/ت 33172 هـ - 1/4/1384
اصلاح تبصره (3) ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزوزارت صنایع و معادنوزارت امور اقتصاد و دارایی –وزارت کشور – وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1016418 مورخ 12/12/1383 وزارت صنایع و معادن و به استنادماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام – تصویب نمود:

1- متن زیر به انتهای تبصره (3) ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب‌نامه شماره 13899/ت 20708 هـ مورخ 11/4/1379 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

« ده درصد (10% ) از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کالاهای یاد شده به شرکت دخانیات ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربوط و در جهت اجرای مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز واریز خواهدشد .»

2- تصویب‌نامه شماره 65848/ت 32190 هـ مورخ 12/11/1383 لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

 

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384-4-1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :