جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای «د» و «ه» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره 27055/ ت 33444 هـ مورخ 4/5/1384

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه موره 26/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 5240-2/12/ مورخ 28/3/1384 وزارت نفت و به استناد مواد (54) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- تصویب نمود:

ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای «د» و «هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه 7663/ت 32823 هـ مورخ 14/12/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7- « دستگاههای اجرایی می‌توانند صرفاً در موارد خاص برای اجرای دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک رسمی می‌شود و رشته تحصیلی بر اساس نیاز دستگاه تعریف و پس از تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به اجرا درمی‌آید و دانشجویان از طریق کنکور سراسری پذیرش شوند ، با دانشگاهها قرار داد منعقد نمایند.»

معاون اول رئیس جمهور – محمدر رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :