جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره 357 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 6 ماده 42 آیین نامه آیین نامه استخدامی هیأت عمومی علمی دانشگاههای علوم پزشکی
رأی هیأت عمومی ( شماره هـ / 82/59- 8/8/1384)
به موجب ماده 47 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری استحقاق مستخدم رسمی به استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده ازحقوق و مزایای قانونی در هر سال مورد تأکید مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 نیز استفاده از حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده تجویز شده است. بنابراین تبصره 6 ماده 42 آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که با وضع قاعده آمره، ذخیره کردن مرخصی استحقاقی بیش از 4 ماه را از تاریخ 6/4/1363 علی‌الاطلاق غیر ممکن اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی‌رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17648
تاریخ تصویب :
1384/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :