جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ 16/2/1373 هیأت وزیران

قانونگذار به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی اعلام و صلاحیت و مسئولیت صدور کارت مزبور را به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تأیید آن را به عهده وزارت بازرگانی محول نموده و به شرح بند(ی) ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی رانیز در زمره وظایف اختیارات اتاق بازرگانی ایران قرار داده است. بنابراین بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مبین اختصاص صلاحیت و مسئولیت صدور کارت بازرگانی به شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستانها و نتیجتاً نفی صلاحیت و اختیارات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرائی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی‌رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17648
تاریخ تصویب :
1384/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :