جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

رأی شماره 239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 9071/81 مورخ 2/8/1377 مورخ و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش
رأی هیأت عمومی ( شماره هـ/81/420 – 17/7/1384)
علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزه‌های علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست ، اساساً احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت 2 سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 29/10/ 1358 جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است . بنابراین اطلاق بخشنامه‌های مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوق‌الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 20/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17684
تاریخ تصویب :
13847/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :